On-line aplikace ke stanovení odporu proti vytažení na plášti kořene zemní kotvy

On-line aplikace umožňuje rychlé stanovení odporu proti vytažení na plášti kořene zemní kotvy. Uživatel má možnost zvolit výpočetní postup na základě geologických podmínek (soudržná zemina/nesoudržná zemina), zda bude či nebude provedena vysokotlaká injektáž a zda se mobilizace smykové napětí na plášti kořene kotvy předpokládá rovnoměrná nebo nerovnoměrná. Nerovnoměrná mobilizace smykového napětí je významná u kořenů delších než 8,0 m.

Komentář a kritéria použitelnosti dostupných postupů

Ver. 1.0

Autor postupu/zdroj, ve kterém byl postup publikován Soudržná zemina Nesoudržná zemina Tlaková/dodatečná vysokotlaká injektáž (VTI)* Nerovnoměrná mobilizace smykového napětí#
Littlejohn (1980)
 
 
 
 
Jones, Turner (1980)
 
 
VTI
 
Barley (1995)
 
 
 
 
Robinson (1969); Moller, Widing (1969)
 
 
300kPa-600KPa
 
Littlejohn (1970)
 
 
 
 
Littlejohn (1980)
 
 
 
 
Xanthakos (1991)
 
 
30kPa-1000kPa
 
Woods, Barkhordari (1997)
 
 
 
 
Mišove (1984)
 
 
VTI
 
Masopust (2004)
 
 
VTI
 
PTI (2004)
 
 
 
 
Recommendations T.A. 95
 
 
 
 
Legenda
 
Faktor je v daném postupu zahrnut
 
Faktor není v daném postupu zahrnut