Masopust (2004)

Autor metody a publikace MASOPUST, J. Speciální zakládání staveb – 1. díl. 2004. ISBN 80-214-2770-1.
Charakter metody Empirická metoda (tabelované hodnoty plášťového tření a/nebo únosností kořene kotvy na 1bm)
Omezení v použití metody
  • Předpoklad rovnoměrné (konstantní) mobilizace plášťového tření podél kořene kotvy.
  • Doporučené hodnoty plášťového tření pro dodatečně injektované mikropiloty.
  • Z parametrů injektáže je zohledněn (doporučen) počet etap injektáže, konečný injekční tlak.
Popis metody

Mezní síla `-` odpor zemní kotvy proti vytržení `F_(max)` [kN] se spočítá podle vztahu (1):

`F_max=pid_kl_ktau_(max)`(1)
`d_k`[m]průměr kořene kotvy
`l_k`[m]délka kořene kotvy
`tau_(max)`[kPa]empirická hodnota plášťového tření dle tabulky
Druh základové půdy Typické vlastnosti Počet injektáží Konečný injekční tlak [MPa] Plášťové tření `tau_(max)` [kPa]
Skalní horniny R1 – R4 `sigma_f > `50MPa 0 - 600`-`1000
Poloskalní horniny R5, R6 `sigma_f < `50MPa 0`-`1 0,5`-`3,0 200`-`600
Štěrky písčité 35°` < varphi^' < `45°
`c^'=`0kPa
1`-`2 1,0`-`2,0 150`-`200
Štěrky jílovité 25°` < varphi^' < `35°
`c^'=`10kPa
1`-`2 2,0`-`4,0 150
Písky 25°` < varphi^' < `35°
`c^'=`0kPa
2`-`3 1,5`-`4,0 100`-`150
Soudržné zeminy tvrdé 10°` < varphi_u < `30°
`c_u >`100kPa
1`-`3 1,5`-`3,0 80`-`140
Soudržné zeminy pevné `varphi_u < `10°
50kPa`< c_u <`150kPa
2`-`3 1,0`-`2,5 60`-`80
Soudržné zeminy tuhé `varphi_u=`0°
25kPa`< c_u <`50kPa
3`-`(4) 0,5`-`2,0 40`-`60
Výpočet
(1) `pi*` `*` `*` `=`
m m kPa kN